Prøver, evaluering og status

Individuelle planer og status

Lærer og elev udfærdiger sammen ved skoleårets start en individuel elevplan med udgangspunkt i skolens årsprogram, der er tilrettelagt til netop den enkeltes behov og udfordringer, hvor målene for året generelt beskrives, for hvert fag, herunder også de personlige mål.

  • Nogle elever er måske ret godt med i det faglige, men har mange udfordringer på andre områder.
  • Andre er kørt helt tør i matematikstykkerne og har brug for succes på andre områder, før man kan tage livtag med de sværeste pukler.

Det vigtigste er, at hver elev har netop de mål og den plan, som gør, at den enkelte elev udvikler sig, fordyber sig, får overskud og lyst til at være en del af fællesskabet og tager ejerskab over sin egen læring og uddannelse.

Der justeres regelmæssigt i elevplanen skoleåret igennem ved statusmøder mellem lærer og elev.

 

Afklaring, evaluering og resultatdokumentation

Elevens fremskridt evalueres løbende igennem året.

Evalueringen sker på følgende vis.

  • Test og prøver (MG-test i matematik, IL-prøver i læsning, ST-prøver i skriftlig dansk)
    Disse test og prøver gennemføres to gange årligt, første gang i starten af skoleåret for at afklare faglige standpunkter med henblik på at sætte langsigtede mål sammen med eleven.
  • Folkeeksamen, hvor eleverne fremviser og fejrer deres produkter, holder oplæg om deres resultater i den forgangne periode sammen med en eksamens komité, der består af mennesker fra lokalsamfundet, venner, familie samt lærere, ansatte og elever fra skolen. Folkeeksamen finder sted fire gange om året.
  • Nationale test
  • Skolens egne test og prøver, herunder også praktiske prøver
  • Statusmøder med eleverne, som finder sted to gange om måneden. Her aftales der også mål og planer for den kommende periode.

 Der sendes statusrapporter til kommunen på hver elev mindst 2 gange årligt, hvor der fremgår, hvilke fremgang der sker, hvordan vi fortsat sikrer elevens udvikling og hvilke mål der er, for det fremadrettede arbejde med eleven.

 

Eksamen

Såfremt evner og adfærd hos eleven gør det muligt, afholdes der for 9. + 10. klasse afgangsprøver, som bliver afviklet på Vestskolen afdeling Nordskov i Haslev.

Efter eksamen

Efter 10 klasse tilbyder Lindersvold STU, ligeledes er der § 107 + § 108 mulighed alt efter behov hos eleven.